De Weg-wijzer van Willem van Laer

De Zwolse zilversmid Willem van Laer schreef in de 18e eeuw een boek over zilversmidtechnieken de ‘Weg-wyzer voor aankomende goud- en zilversmeden’.  Hij was daarmee een van de eersten met een dergelijk boek. Zelfs internationaal gezien bestaan er nauwelijks vergelijkbare publicaties. Daarom geeft dit boek een unieke kijk op Nederlandse zilversmidspraktijken in de 18e eeuw.

De eerste editie van de Wegwijzer werd gedrukt in 1721 te Amsterdam en was verkrijgbaar via het zilversmidsgilde van die stad. Het beschrijft zeer gedetailleerd de handelingen die een zilversmid moet kunnen uitvoeren. Het boek blijkt zeer populair, want in 1730 en 1768 krijgt het boek een herdruk in respectievelijk Middelburg en Amsterdam. Ook bestaat er een Mechelse editie.

Het Nederlands Zilvermuseum bezit een exemplaar gedrukt in 1768. Op enkele plaatsen staan kleine aantekeningen in het boek geschreven. Hoe het boek in de collectie van het Zilvermuseum is gekomen, is helaas onbekend. In hetzelfde handschrift staat bij de inleiding en op het achterblad de naam ‘J.H. van Oort’ geschreven. Was deze J.H. van Oort de pastoor die rond 1867 in Schoonhoven kwam werken? Of was het iemand anders met dezelfde naam en initialen?

Dit jaar is het 300 jaar geleden dat Willem van Laer zijn Weg-wijzer publiceerde. Om dit jubileum te vieren, werkt het Nederlands Zilvermuseum samen met de Universiteit van Amsterdam, de Universiteit Utrecht en het Rijksmuseum Amsterdam aan een Engelse en geannoteerde vertaling van de Weg-wijzer. De publicatie wordt daardoor toegankelijk voor een breder en internationaal publiek. Ook wordt onderzoek gedaan naar de persoon Willem van Laer, zijn positie als zilversmid, het praktische gebruik van de Weg-wyzer, de verschillende edities en het kader waarbinnen dit boek werd uitgegeven.

Als aftrap voor dit onderzoek is er op 1 december een symposium, de dag van de beschermheilige van de smeden, St. Eloy. Kaarten zijn verkrijgbaar via het Rijksmuseum.

Scroll naar boven