Zilvermuseum

Vrienden

Maken méér mogelijk

Vrienden
Beeld: Rob Glastra
Vrienden van het museum

Het Zilvermuseum over de Vrienden

“Wij hebben al veel te danken aan onze vrienden. Zij zijn de beste ambassadeurs van het museum en door hun donatie kunnen wij onze collectie in stand houden én uitbreiden. Ook helpen zij bezoekers werven en zorgen zij voor een positief imago. Wij ontvingen prachtige objecten die nu in ons museum stralen. Zij zijn ontzettend belangrijk voor ons en we hopen dat veel mensen – na hun bezoek aan het museum – ook Vriend willen worden.”

Vriendenkring

Word ook Vriend van het museum

In 1994 nam een enthousiaste groep zilverliefhebbers en betrokken museumbezoekers het initiatief voor een vriendenkring.

Als Vriend van het museum maak je deel uit van een groep zilverliefhebbers die het Zilvermuseum een warm hart toedragen. Vriend word je al voor € 20 per kalenderjaar, of samen met je partner voor € 35 per kalenderjaar.

Uiteraard is het mogelijk om meer te doneren. De Vriendenkring heeft de ‘culturele’ ANBI status. De gift is hiermee fiscaal aftrekbaar. Met een periodieke gift kan dit oplopen tot een fiscale aftrek van 125% van het gedoneerde bedrag. Voor meer informatie hierover kan een mail worden gestuurd naar: vrienden@zilvermuseum.nl

 

Word vriend

Ook leuk als kado

Denk er ook eens aan om een vriendschap cadeau te geven voor een verjaardag of andere gelegenheid.

word vriend

Welke voordelen heb je als Vriend?

 • gratis toegang (normaal € 12,00 per bezoek);
 • 10% korting op aankopen in de museumwinkel;
 • uitnodiging voor feestelijke openingen van tentoonstellingen;
 • uitnodiging voor activiteiten die de Vrienden zelf organiseren;
 • met de jaarlijkse bijdrage steunt u een bijzondere collectieaankoop;
 • als eerste op de hoogte van het nieuws van het Zilvermuseum.
Activiteiten

Interessante lezingen en bijzondere bezoeken

Speciaal voor de vrienden worden jaarlijks diverse activiteiten ontwikkeld. Zo kort mogelijk na de opening van een tentoonstelling in het Zilvermuseum is er een rondleiding onder deskundige begeleiding. In de regel is dat twee keer per jaar. Bij voldoende belangstelling worden bezoeken aan zilvercollecties en -tentoonstellingen elders georganiseerd. Regelmatig zijn er deskundige lezingen over de achtergrond van zilveren voorwerpen: waarom, hoe en voor wie zijn ze gemaakt. Het museum heeft een uitgebreid depot en archief en dat kan bij genoeg belangstelling voor de Vrienden worden ontsloten.

Activiteiten

Lustrumbijeenkomst

De Vriendenkring van het Zilvermuseum in Schoonhoven bestaat 25 jaar in 2019. Dit is een feestje waard. Het motto ‘wie jarig is trakteert’ kreeg op zaterdag 7 september in de aanwezigheid van vele Vrienden op een paar manieren vorm. Namens de Vriendenkring bood de voorzitter, Ubbo Scholten van Aschat, symbolisch een bijdrage van € 1500 aan voor de restauratie van een zilveren en met goud belegd tafelstuk. Dat tafelstuk is ooit van een vernislaag voorzien, die het zilver heeft aangetast. Dit cadeau werd in ontvangst genomen door Charlotte Huygens, de voorzitter van het Museumbestuur. Ubbo kondigde ook aan, dat de lustrumviering nog een vervolg krijgt. Lees het verslag.

– Lezing door conservator Zilvermuseum en René
Kappers (historisch onderzoeker Schoonhoven Zilverstad)

– Bezoek aan Koninklijkhuis Archief en Zilverkamer Paleis Noordeinde

– Diverse activiteiten in het kader van het 25-jarig bestaan van de Stichting
Vrienden van het Zilvermuseum

– Lezing door Annelies Krekel over Hooijkaas en speurtocht Designed by Nature

– Achter de deuren van het depot kijken

– Lezing door Jan van Nouhuys over zijn zoektocht naar ‘hoe zilver de weg zou kunnen vinden naar een nieuwe attitude en een nieuwe vorm van levensvatbaarheid van het van van zilversmid‘.

Bestuur en officiële documenten

Het bestuur

Bestuur Vrienden Zilvermuseum 2021

 • Ubbo Scholten van Aschat, voorzitter   
 • Connie Polkerman, secretaris
 • Ko Sinke, penningmeester en ledenadministratie
 • Pieter Vermeulen, bestuurslid   
 • Helmi Hooijkaas, bestuurslid                    

De Vriendenkring heet voluit Stichting Vriendenkring Nederlands Zilvermuseum en is gevestigd op het adres:                  

Kazerneplein 4, 2871 CZ Schoonhoven
KvK: 411741144

Anbi

De Vriendenkring van het Zilvermuseum is door de Belastingdienst aangemerkt als een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (Culturele ANBI), waardoor uw donatie aftrekbaar is van de belasting. 

Schenkingen

Met dank aan de vrienden

Kunstwerken:

 • de kom ‘Shake it baby’ van Maja Houtman;
 • de ‘Set of Pretenders’, ontworpen door Eelco Veenman;
 • ‘Een kilo kunst, een kilo zilver’, ontworpen door Titiaan de Geer;
 • bijdrage ‘opengezaagd servies Van Kempen & Begeer’, ontworpen door Jorinda Bruggeman-van Loon
 • bijdrage voor aankopen door het Zilvermuseum – Collectie Krekel
 • bijdrage aan de restauratie van een tafelstuk

Hulpmiddelen

 • beeldschermen en een beamer
 • vernieuwing van de website
Videoprijs

Het stuk van de winnaar van de videoprijs Merel van der Klugt
Videoprijs 2021 uitgereikt op 19-02-2022

Voor het meesterstuk van vakschoolstudenten

Studenten van de opleiding goud- of zilversmeden aan de Vakschool ronden hun opleiding af met een proeve van bekwaamheid: het Meesterstuk. Dit eindexamenwerk wordt regelmatig in het Zilvermuseum geëxposeerd.
De Vriendenkring organiseert jaarlijks een wedstrijd voor de meest aansprekende “making of” video van de Meesterstukken. Het doel van de prijs, de voorwaarden voor deelname en de wijze van jurering zijn vastgelegd in een protocol. De winnaar mag voor € 500 aan edelstenen uitzoeken bij de edelstenen groothandel BirGem in Schoonhoven. De prijs is mogelijk gemaakt door BirGem en de Vriendenkring.

Als gevolg van de pandemie waren er deze keer slechts 4 inzendingen. De winnaar werd Merel van der Klugt. De jury bestond uit Wendy van Buren en Guido van Hassel, beide betrokken bij de Vakschool, Bir Muste (BirGem) en Charlotte Jooren, vriend van de Vriendenkring en de voorzitter van de Vriendenkring. De jury was unaniem over de winnaar en vond dat Merel op een goede wijze verbeelding geeft aan het sieraad, het ontwerp en hoe dit stand is gekomen en waarbij iedere schakel een eigen betekenis heeft. Het maakproces wordt goed in beeld gebracht. Het is duidelijk welke technieken er worden gebruikt en welke gereedschappen hierbij nodig zijn.

Mooi hoe niet alleen de verschillende technieken in beeld worden gebracht maar ook de maker zelf. Een goede mix van voor- en achtergrondgeluiden, waarbij het leuk is om te horen dat het geluid van de werkzaamheden onder de muziek goed hoorbaar is.

Video Merel van der Klugt

Naam: Vriendenkring Ned.Goud-Zilver en Klokkenmuseum
Adres: Kazerneplein 4
Postcode: 2871 CZ
Plaats: Schoonhoven
Incassant ID: NL51ZZZ411741140000
Reden betaling: Jaarlijkse bijdrage Vriendenkring.

Door verzending van dit formulier geeft u toestemming aan de Vriendenkring Ned.Goud-Zilver en Klokkenmuseum om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig deze opdracht.

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank.

Scroll naar top