Zilvermuseum

Steun

vrienden, donaties, schenken, sponsoring

Doneren

Doneer nu

Het Zilvermuseum bevindt zich in een periode waarin we weinig inkomsten hebben door corona. Toch gaat ons werk door. Dit kunnen we niet zonder de steun van bezoekers. Wilt u het museum direct steunen, maak dan een bedrag over door deze QR-code te scannen met Tikkie.

Heeft u geen Tikkie? Dan kunt u ook doneren bij het aankopen van tickets.

Zilvermuseum
AAA1371
Vrienden van het Nederlands Zilvermuseum Schoonhoven
Steun het Zilvermuseum

Een glansrijke toekomst

De Stichting Nederlands Zilvermuseum heeft ten doel het verwerven, beheren, onderzoeken en presenteren van goud- en zilversmeedkunst. Daaronder vallen ook zaken die daarmee verband houden. Denk het gereedschappen, tekeningen, ontwerpen en documentatie. Ook zet de Stichting zich in voor branche-gerelateerde zaken, alsmede het aanwakkeren van de belangstelling voor en de productie van nieuwe edelmetalen producten. Tot slot zet het museum zich in voor het tot standhouden en stimuleren van de ontwikkeling van het vak zilversmid en geeft daarmee invulling aan een maatschappelijke rol.

Bezoekers, de vriendenkring, donaties, schenkingen, legaten, bedrijfssponsoring en fondsen maken dit samen mogelijk. Elke bijdrage stellen we enorm op prijs. Hieronder zetten we de mogelijkheden uiteen voor wie wil bijdragen aan onze missie.

Direct betrokken

Word vriend

Al meer dan 25 jaar mag het Nederlands Zilvermuseum rekenen op de steun van de Vrienden. Als Vriend van het museum maakt u deel uit van een groep zilverliefhebbers die het Zilvermuseum een warm hart toedragen. Vriend wordt u al voor € 20 per kalenderjaar, of samen met uw partner voor € 35 per kalenderjaar. Als vriend profiteert u van voordelen en wordt u uitgenodigd voor speciale gelegenheden en activiteiten.

Doorgeven voor de toekomst

Over schenken en nalaten

Schenken

U kunt ons een geldbedrag schenken, éénmalig of periodiek. Uw fiscale voordeel is het grootst bij een periodieke schenking. Download het document van de overheid hiervoor.

U kunt hier een overeenkomst periodieke gift downloaden via de website van de belastingdienst. Download overeenkomst periodieke gift.

Voor de overeenkomst periodieke gift in naturaDownload overeenkomst  periodieke gift in natura.

Voor een éénmalige gift is geen overeenkomst nodig. U kunt dat hier lezen op de site van de belastingdienst.

Nalaten

Het is mogelijk om het Zilvermuseum op te nemen in uw testament. U kunt dan bijvoorbeeld (een deel van) uw collectie of vermogen nalaten aan het Zilvermuseum. Als Culturele ANBI betalen wij 0% erfbelasting. Uw bezittingen komen volledig ter beschikking van de door u aangewezen doelen. We helpen u graag met advies over de mogelijkheden. 

Legaat

Een legaat is een duidelijk omschreven erfstuk of geldbedrag waaraan u een bijzondere bestemming mee wilt geven. Dat kan het Nederlands Zilvermuseum zijn of bijvoorbeeld iemand die niet tot uw erfgenamen behoort. Formeel is een legaat een vorderingsrecht dat u in uw testament aan iemand toewijst. Je geeft hem/haar (of een rechtspersoon) het recht iets op te eisen bij de erfgenamen. Dit wordt uiteraard vastgelegd in een notariële akte.

 

Culturele ANBI:

Het Zilvermuseum is door de Belastingdienst aangemerkt als ‘culturele algemeen nut beogende instelling’ (culturele ANBI). Dit betekent dat u uw schenking aan het museum, fiscaal kunt aftrekken. (onder de tijdelijke “Geefwet” is een fiscaal voordeel van 125% mogelijk) Er zijn diverse mogelijkheden om een schenking te doen én fiscaal voordeel te behalen. Je hebt hiervoor geen notariële akte nodig en uw bijdrage wordt optimaal benut.

Meer informatie over ANBI: https://anbi.nl/culturele-anbi/

 

Sponsoring

Bedrijven

Het Nederlands Zilvermuseum is trouwe sponsoren bijzonder dankbaar. De herinrichting in 2014 is bijvoorbeeld mede mogelijk gemaakt door Van Baaren Aannemers, Bijou Moderne, Goed Punt|marketing & communicatie, Van de Griend & Van Aken, Herens & Herens, Hieselaar, Littel Interieur Bouw, Nederlandse Juweliers- en Uurwerkenbranche, Royal Delft Group, Schöne Edelmetaal, The Unschooled Mind Company. Ook zijn we dankbaar voor de samenwerking met Go Advised Group voor ICT en website diensten. Wil je ons sponsoren? Neem contact op met onze directeur Marcel Teheux, m.teheux@zilvermuseum.nl. Of bel 0182 – 38 56 12.
Met dank aan

Fondsen

We zijn diverse fondsen zeer erkentelijk voor hun steun en bijdrage, zoals:

 • Vereniging Rembrandt,
 • VSBfonds,
 • Antal-Begeer Fonds,
 • Van der Bilt-Ptasnik Fonds,
 • VSBfonds,
 • Gemeente Schoonhoven,
 • Cultuurfonds (Margarethe Petronella Fonds, Van der Vossen-Delbrück Fonds, Van Meeuwen Kan Fonds en Buziau Geesink Fonds),
 • Cultuurfonds Zuid-Holland,
 • Bouwfonds Cultuurfonds, Fonds voor Cultuurparticipatie,
 • K.F. Hein Fonds,
 • Mr. August Fentener van Vlissingen Fonds,
 • Rabobank UW Coöperatiefonds,
 • Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht,
 • Stichting DOEN,
 • Stichting Zabawas.

Meer informatie

Wenst u meer informatie, heeft u vragen of stelt u voorwaarden aan uw donatie en wilt u dit bespreken? Geef dit aan bij onze balie: de directeur van het Zilvermuseum praat graag met je over de mogelijkheden. Uiteraard kun je ook mailen naar onze directeur Marcel Teheux, m.teheux@zilvermuseum.nl. Of bel +31 182 38 56 12. Wij denken graag vertrouwelijk met u mee.

Scroll naar boven