Bestuur

De Vriendenkring heet voluit Stichting Vriendenkring Nederlands Zilvermuseum en is gevestigd op het adres:

Kazerneplein 4 2871 CZ Schoonhoven.

KvK: 411741144

 

Het bestuur:

- Ubbo Scholten van Aschat, voorzitter;

- Helmi Hooijkaas, secretaris;

- Ko Sinke, penningmeester en ledenadministratie;

- Pieter Vermeulen, bestuurslid;

- Connie Polkerman, bestuurslid.

 

 

Het bestuur brengt jaarlijks verslag uit.

Art. 1 t/m 14 van de statuten

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2019

Huishoudelijk reglement

Privacy reglement

Anbirapportage 2020

 

 

 

Nederlands Zilvermuseum Schoonhoven