Vriend worden

Vriend worden

 

Vriend word je al voor € 20 per kalenderjaar, of samen met je partner voor € 35 per kalenderjaar.

Uiteraard kunt u meer doneren. De Vriendenkring heeft de ‘culturele’ ANBI status. Uw gift is hiermee fiscaal aftrekbaar. Met een periodieke gift kan dit oplopen tot een fiscale aftrek van 125% van het gedoneerde bedrag. Met een e-mail naar vrienden@zilvermuseum.nl kunt om meer informatie over deze mogelijkheid vragen.

Denk er ook eens aan om een lidmaatschap cadeau te geven voor een verjaardag of andere gelegenheid.

U kunt vriend worden door het aanmeldingsformulier (zie onder) in te vullen.

U ontvangt vervolgens uw vriendenpas, een nota voor de resterende jaarcontributie en eventueel nadere informatie over een aftrekbare periodieke gift.

Meer informatie over schenkingen met fiscaal voordeel: Fiscale voordelen bij schenkingen , ANBI status

Overeenkomst periodieke gift : voor schenker en ontvanger

Betalingsvolmacht : voor schenker en ontvanger

U kunt de (ingevulde) overeenkomst en betalingsvolmacht mailen naar: vrienden@zilvermuseum.nl

 

  Datum      
           
  Voorletters:*   Achternaam:*
    vrouwman      
           
  Voorletters:   Achternaam:
    vrouwman      
           
  Straat en huisnummer:*   Telefoonnummer:*
  Postcode:*   E-mailadres:*
  Woonplaats:*   Jaarlijkse bijdrage:*
           

  Ik machtig hierbij de Vriendenkring om tot wederopzegging de jaarlijkse bijdrage van mijn rekening af te schrijven. JaNee
           
  IBAN bankrekeningnummer:   Naam rekeninghouder:

           
  Ik geef hierbij toestemming om de adresgegevens door te geven aan het Zilvermuseum te Schoonhoven. JaNee
           
       
  Wij respecteren de privacy van de donateurs van de Stichting Vriendenkring Nederlands Goud-. Zilver- en Klokkenmuseum (‘de Stichting’). Hiervoor hebben we wel persoonlijke gegevens van u nodig.
  In dit reglement leest u welke gegevens wij gebruiken en hoe wij deze beschermen en verwerken.
  Wij behandelen uw persoonlijke gegevens volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
  Het privacyreglement kunt u vinden op de website :www.zilvermuseum.nl/vriendenvanhetzilvermuseum/bestuur

  Naam: Vriendenkring Ned.Goud-Zilver en Klokkenmuseum
  Adres: Kazerneplein 4
  Postcode: 2871 CZ
  Plaats: Schoonhoven
  Incassant ID: NL51ZZZ411741140000
  Reden betaling: Jaarlijkse bijdrage Vriendenkring.

  Door verzending van dit formulier geeft u toestemming aan de Vriendenkring Ned.Goud-Zilver en Klokkenmuseum om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig deze opdracht.

  Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank.

   Naam :*

   E-mailadres:*

   Adres :*

   Postcode:*

   Woonplaats:*

   Bedrag per jaar €:*

   Naam rekeninghouder:*

   IBAN:*

   Datum:*

    

    

    

   Nederlands Zilvermuseum Schoonhoven