Vriend worden

Vriend worden

 

Vriend word je al voor € 15,- per kalenderjaar per persoon.

Uiteraard kunt u meer doneren. De Vriendenkring heeft de ‘culturele’ ANBI status. Uw gift is hiermee fiscaal aftrekbaar. Met een periodieke gift kan dit oplopen tot een fiscale aftrek van 125% van het gedoneerde bedrag. Met een e-mail naar vrienden@zilvermuseum.nl kunt om meer informatie over deze mogelijkheid vragen.

Denk er ook eens aan om een lidmaatschap cadeau te geven voor een verjaardag of andere gelegenheid.

U kunt vriend worden door het aanmeldingsformulier (zie onder) in te vullen.

U ontvangt vervolgens uw vriendenpas, een nota voor de resterende jaarcontributie en eventueel nadere informatie over een aftrekbare periodieke gift.

Datum      
         
Voorletters:*   Achternaam:*
  vrouwman      
         
Voorletters:   Achternaam:
  vrouwman      
         
Straat en huisnummer:*   Telefoonnummer:*
Postcode:*   E-mailadres:*
Woonplaats:*   Jaarlijkse bijdrage:*
         

Ik machtig hierbij de Vriendenkring om tot wederopzegging de jaarlijkse bijdrage van mijn rekening af te schrijven. JaNee
         
IBAN bankrekeningnummer:   Naam rekeninghouder:

         
Ik geef hierbij toestemming om de adresgegevens door te geven aan het Zilvermuseum te Schoonhoven. JaNee
         
     
Wij respecteren de privacy van de donateurs van de Stichting Vriendenkring Nederlands Goud-. Zilver- en Klokkenmuseum (‘de Stichting’). Hiervoor hebben we wel persoonlijke gegevens van u nodig.
In dit reglement leest u welke gegevens wij gebruiken en hoe wij deze beschermen en verwerken.
Wij behandelen uw persoonlijke gegevens volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Het privacyreglement kunt u vinden op de website :www.zilvermuseum.nl/vriendenvanhetzilvermuseum/bestuur

Naam: Vriendenkring Ned.Goud-Zilver en Klokkenmuseum
Adres: Kazerneplein 4
Postcode: 2871 CZ
Plaats: Schoonhoven
Incassant ID: NL51ZZZ411741140000
Reden betaling: Jaarlijkse bijdrage Vriendenkring.

Naam leerkracht:*

E-mailadres:*

Adres basisschool:*

Postcode:*

Woonplaats:*