Schoonhoven Silver Award 2018

 

 

 

 

Schoonhoven Silver Award 2018

 

Projectplan

De Schoonhoven Silver Award is een initiatief van de Stichting Zilverkunst. De prijs is sinds 2001 zes maal uitgereikt: aan Oliver Schmidt, Duitsland (2002), Monika Gimborn-Jochum, Duitsland (2004), Jan Matthesius, Nederland (2006) en Hiroshi Suzuki, Engeland/Japan (2009), Stratos Kantzelis/Griekenland (2012), Yuki Ferndinadsen Japan/ Denemarken (2015). In 2010 heeft het Nederlands Zilvermuseum Schoonhoven de organisatie overgenomen en vindt het project plaats onder auspiciën van het museum. De twee recentste edities waren gericht op het onder de aandacht brengen van hedendaags ‘groot zilverwerk’ bij een breed kunstminnend publiek, waarbij de objecten duidelijke innovatie van het zilversmidsvak lieten zien.

Winner last edition : Silence by Yuki Ferdinandsen

Doelstelling

Schoonhoven Silver Award 2018 streeft opnieuw naar publieksbereik, verbreding en innovatie van het traditionele zilversmeden. Meer nog dan voorheen wil het Nederlands Zilvermuseum Schoonhoven de competitie laten aansluiten bij een van de speerpunten in haar beleid: het stimuleren van het gebruik van nieuwe technieken en innovatie. De innovatie wordt in deze editie gezocht in de vernieuwing van oude, beproefde en traditionele technieken, en immaterieel erfgoed te behouden door het nieuw leven in te blazen.

Dit kan bereikt worden door:

 1. het uitdagen van de hedendaagse zilversmid op artistiek en technisch niveau;
 2. het stimuleren van samenwerking van zilversmeden met andere ontwerpdisciplines en zo de traditionele technieken van het materiaal te vernieuwen;
 3. het stimuleren van onderzoek naar kennis van oude vaardigheden binnen het ambacht van de zilversmid.

Selectie en nominatie

De selectie voor deelname aan de Schoonhoven Silver Award 2018 kent een opzet met een belangrijke toegankelijkheid en die aansluit bij de toekomstvisie en ambities van het Nederlands Zilvermuseum Schoonhoven. Bovendien beperken de voorwaarden de investeringen die zilversmeden moeten maken om te kunnen deelnemen.

 • De deelnemers wordt gevraagd vóór 31 juli 2018 een foto en een korte beschrijving (de achtergronden) van het object in het Engels waarmee ze willen deelnemen in te sturen.
 • Inzendingen kunnen gestuurd worden naar ssa@zilvermuseum.nl
 • Objecten gemaakt vanaf januari 2015 komen voor deelname in aanmerking. Het is niet noodzakelijk dat het object speciaal voor de Schoonhoven Silver Award is gemaakt.
 • Op basis van de ingezonden foto’s en beschrijvingen selecteert een internationale jury, een aantal nominaties.
 • Pas als een object genomineerd is, wordt er gevraagd het op te sturen.
 • Objecten hoeven niet meer in bezit te zijn van de maker, maar moeten wel voor jurering en gedurende de volledige expositieperiode beschikbaar zijn voor tentoonstelling.
 • Alle nominaties dingen mee naar de prijzen en worden in de tentoonstelling getoond.

Deelnamecriteria

Aan inzendingen worden de volgende criteria gesteld:

 • Het gebruik van een klassieke techniek op een innovatieve manier toegepast binnen een nieuw concept, is een belangrijk criterium. Klassieke technieken zijn onder andere:
 • emailleren in al zijn verschijningsvormen;
 • ciseleren;
 • etsen;
 • filigrein;
 • patineren van metalen;
 • niëllo;
 • granuleren;
 • damasceen;
 • Andere materialen dan zilver zijn toegestaan, mits zilver voldoende aanwezig is om als zilverontwerp te kunnen blijven overtuigen;
 • Samenwerking met andere disciplines om tot vernieuwende manieren van het gebruik van technieken te komen wordt aangemoedigd
 • Samenwerking van een ontwerper met een uitvoerder is toegestaan;
 • Zowel unica als prototypes voor serieproductie komen voor deelname in aanmerking;
 • Sieraden zijn uitgesloten van deelname.

Jury

De jury bestaat uit Jeroen Martens (directeur van Diva Antwerpen), Jan Matthesius (zilversmid en eerdere prijswinnaar) en Angela Cork (Chair of Contemporary British Silversmiths). De jury vergadert twee keer. De eerste keer om op basis van foto’s en omschrijvingen de genomineerden te kiezen, de tweede keer om de ingezonden voorwerpen te beoordelen en de prijswinnaars aan te wijzen.

 

Prijzen

Wij zijn blij te kunnen mededelen dat de Schoonhoven Silver Award 2018 naast de hoofdprijs nog drie andere prijzen bevat, waaronder een voor Young Professionals. De prijzen worden toegekend door de jury en zijn mogelijk gemaakt door de Gemeente Krimpenerwaard, Herens & Herens, Zadkine en Vakschool Schoonhoven. Het museum hoopt met de Young Professional Award (tot en met 29 jaar) pas afgestudeerden en studenten te enthousiasmeren deel te nemen en nodigt hen dan ook nadrukkelijk uit.
• 1e prijs Schoonhoven Silver Award: € 5000,- geschonken door de Gemeente Krimpenerwaard
• Herens eervolle vermelding: 1 kilo aan zilver geschonken door Herens & Herens
• Zadkine Vakschool Schoonhoven Young Professional Award.
• Herens aanmoedigingsprijs Young Professionals: 1 kilo aan zilver geschonken door Herens & Herens

Gedurende de tentoonstelling in het Nederlands Zilvermuseum Schoonhoven zullen de bezoekers uit de genomineerden voorwerpen er één kiezen die in aanmerking komt voor de ‘publieksprijs’.

Expositie

De genomineerde werken worden gedurende drie maanden geëxposeerd in het Nederlands Zilvermuseum Schoonhoven. Vervolgens maakt de expositie tussen mei en november 2019 een internationale tournee langs een aantal steden in onder meer België en Duitsland. Na afloop ontvangen de inzenders hun werk retour.

Publicatie

Evenals bij de voorgaande edities van de Schoonhoven Silver Award verschijnt er een catalogus van de genomineerde voorwerpen. Met het oog op de tournee door België en Duitsland, zal deze catalogus drietalig zijn (Nederlands / Duits / Engels).

Werving deelnemers

Om een zo groot mogelijke impact te hebben, die bovendien gericht is op vernieuwing binnen het zilverambacht, wordt voor de Schoonhoven Silver Award 2018 internationaal geworven onder de volgende doelgroepen:

 • professionele zilversmeden;
 • eerdere deelnemers aan de Schoonhoven Silver Award;
 • ontwerpers;
 • architecten;
 • designers;
 • beoefenaars van andere ambachten.

Voor de werving van young professionals zal onder andere worden samengewerkt met:

 • Vakschool Schoonhoven;
 • Willem de Kooning Academie;
 • Design Academy Eindhoven;
 • ArtEZ Arnhem;
 • vergelijkbare opleidingen in binnen- en buitenland.