Schenken, nalaten, legaat of doneren?

Schenken
Het Zilvermuseum is door de Belastingdienst aangemerkt als ‘culturele algemeen nut beogende instelling’ (culturele ANBI). Dit betekent dat u uw schenking aan het museum, fiscaal kunt aftrekken. (onder de tijdelijke “Geefwet” is een fiscaal voordeel van 125% mogelijk) Er zijn diverse mogelijkheden om een schenking te doen én fiscaal voordeel te behalen. U heeft hiervoor geen notariële acte nodig en uw bijdrage wordt optimaal benut. Wij adviseren u graag hierover.

Nalaten
Het is mogelijk om het Zilvermuseum op te nemen in uw testament U kunt dan bijvoorbeeld (een deel van) uw collectie of vermogen nalaten aan het Zilvermuseum. Als Culturele ANBI betalen wij 0% erfbelasting. Uw bezittingen komen volledig ter beschikking van de door u aangewezen doelen.
We helpen u graag met advies over de mogelijkheden.

Donaties groot of klein zijn erg welkom. U kunt tevens met het Zilvermuseum afspraken maken over een specifiek doel voor uw donatie.

Legaat
Een legaat is een duidelijk omschreven erfstuk of geldbedrag waaraan u een bijzondere bestemming mee wilt geven.
Dat kan het Nederlands Zilvermuseum zijn of bijvoorbeeld iemand die niet tot uw erfgenamen behoort. Formeel is een legaat een vorderingsrecht dat u in uw testament aan iemand toewijst. U geeft hem/haar (of een rechtspersoon) het recht iets op te eisen bij de erfgenamen. Dit wordt uiteraard vastgelegd in een notariële acte.

Meer informatie
Wenst u meer informatie, heeft u vragen of stelt u voorwaarden aan uw
donatie en wilt u dit bespreken?
Geef dit aan bij onze balie: de directeur van het Zilvermuseum praat graag met u over de mogelijkheden.

Uiteraard kunt u ook mailen naar onze directeur:
m.teheux@zilvermuseum.nl.
Wij denken graag vertrouwelijk met u mee.

Namens de Stichting Nederlands Zilvermuseum:
Marcel Teheux, Directeur

Nederlands Zilvermuseum Schoonhoven