ZIlvermuseum

Over het museum

Doelstelling, beleid, jaarverslag, vacatures

Over ons
STP_4792
Zilveren thee- en koffieserviezen
De bezoeker ontdekt

De wereld van zilver

Een bezoek aan het Nederlands Zilvermuseum in Schoonhoven betekent een leuk, interactief en leerzaam uitje voor jong en oud. Bezoekers zien, voelen, ruiken en horen zilver en ontdekken nog veel meer over dit veelzijdige edelmetaal in de Wereld van Zilver.

De unieke collectie wordt vernieuwend gepresenteerd in prikkelende thema’s als ‘leven & dood’, ‘opscheppers’ en ‘eeuwige roem’. Eén van de hoogtepunten is de langste zilver-doe-tafel ter wereld: een interactieve tafel vol zilververhalen en -opdrachten.

In de Zilversmederij onthullen ambachtelijke smeden hun geheimen waarna bezoekers zelf aan de slag kunnen gaan in de Zilverwerkplaats.

Het museum beschikt over een restaurant en is volledig rolstoel toegankelijk.

Doelstelling

Nederlands Zilvermuseum Schoonhoven

De Stichting heeft ten doel* het verwerven, beheren, onderzoeken en presenteren van goud- en zilversmeedkunst, alsmede alle zaken die daarmee in de ruimste zin van het woord verband houden, zoals gereedschappen, tekeningen, ontwerpen, documentatie en branche gerelateerde zaken, alsmede het aanwakkeren van belangstelling voor en de productie van nieuwe edelmetalen producten.

Het Zilvermuseum heeft ervoor gekozen nog een nieuwe functie te vervullen: het in standhouden en stimuleren van de ontwikkeling van het vak zilversmid en daarmee invulling te geven aan een maatschappelijke rol.

* zoals opgenomen in de statuten van de Stichting Nederlands Zilvermuseum Schoonhoven, artikel 3 (Statutenwijziging d.d. 23 maart 2013)

De langste Zilver-doe-tafel van Nederland
DSC06734
Stavelij
Missie & Visie

Zilver in context

 

De missie van het Zilvermuseum is:

Het Zilvermuseum geeft on- én offline verdieping aan de betekenis van zilver in de samenleving.


Op basis van deze missie is de visie van het Zilvermuseum als volgt geformuleerd:
Het Zilvermuseum toont de diversiteit van zilver uit heden, verleden en toekomst. Het museum is dé plek waar waardevolle kennis over zilver, zowel materieel als immaterieel, wordt bewaard, getoond en doorgegeven.

Diversiteit en inclusie

Musea bekennen kleur

In 2021/2022 neemt het Zilvermuseum deel aan Musea Bekennen Kleur. Het doel is om musea duurzaam te verenigen in hun streven om diversiteit en inclusie daadwerkelijk te verankeren in het DNA van de verschillende organisaties. Dit wordt toegespitst op de vier p’s: Programma, Publiek, Personeel, Partners, met ruimte voor kennisuitwisseling en (zelf)reflectie. Binnen Musea Bekennen Kleur willen deze deelnemende musea samen hun inspanningen versterken en zo bijdragen aan een inclusieve wereld.

Musea bekennen kleur
Team

Bestuur & medewerkers

Het bestuur

Het team

Cao

Beloningsbeleid

De Stichting volgt ten aanzien van het beloningsbeleid onverplicht en op hoofdlijnen de CAO Welzijn. Volgens de statuten genieten de bestuursleden van de stichting geen beloning voor hun werkzaamheden.

Wij zijn een erkend leerbedrijf. 

Expositie Boudoir in 2020, Foto: Lisa Wals

Culturele ANBI:

Stichting Nederlands Zilvermuseum is door de Belastingdienst aangemerkt als ‘culturele algemeen nut beogende instelling’ (culturele ANBI). Dit betekent dat u uw schenking aan het museum, fiscaal kunt aftrekken. (onder de tijdelijke “Geefwet” is een fiscaal voordeel van 125% mogelijk) Er zijn diverse mogelijkheden om een schenking te doen én fiscaal voordeel te behalen. Je hebt hiervoor geen notariële akte nodig en uw bijdrage wordt optimaal benut.  Lees meer over schenken aan het museum onder ‘steun’. 

Meer informatie over ANBI: https://anbi.nl/culturele-anbi/

Officiële

Gegevens

Stichting Nederlands Zilvermuseum Schoonhoven
Kazerneplein 4, 2871 CZ Schoonhoven
Telefoon: +31 182 38 56 12
E-mail: info@zilvermuseum.nl
Bank: ABN AMRO IBAN  NL46ABNA0432600914
KvK: 41172588
BTW nr: NL002880076B01

RSIN: 002880076

Museumvereniging en Bruikleenovereenkomst
We onderschrijven de code bruikleenverkeer binnen Nederland van de museumvereniging.

Ons Privacyreglement

Winkelinrichting Van Kempen en Begeer
Informatie
Documentatie

Meer informatie

Scroll naar boven