Persberichten

Persbericht Nederlands Zilvermuseum Schoonhoven 30 mei 2018

 

ZILVERMUSEUM BLIJ MET UITKOMSTEN ONDERZOEK EN VOORSTELLEN GEMEENTEBESTUUR

 

Het Nederlands Zilvermuseum in Schoonhoven is blij met de uitkomsten van het onafhankelijk onderzoek dat in opdracht van het Gemeentebestuur is gedaan naar de betekenis van- en de toekomstrichtingen voor het Zilvermuseum.

Het rapport geeft een genuanceerd beeld van de gehele situatie rondom cultuur in de Krimpenerwaard met de positie, de waarde en de toekomst van het museum hierin.

Bestuur en directie staan achter het Raadsvoorstel dat naar de Gemeenteraad is gestuurd. Het voorstel gaat niet alleen over het Zilvermuseum, maar ook over een cultuurvisie voor de Krimpenerwaard en een integraal ontwikkelingsplan voor de binnenstad van Schoonhoven. Het Nederlands Zilvermuseum maakt hier deel van uit.

In het raadsvoorstel wordt het Zilvermuseum de kans geboden om zich te versterken en krijgt het museum de ruimte om te investeren in meer fondsenwerving en een betere marketingstrategie, zodat het Zilvermuseum op termijn een grotere financiële onafhankelijkheid krijgt.

Wij hopen op een positief raadsbesluit en zullen de dán geboden kansen met beide handen aangrijpen.