Over ons

Nederlands Zilvermuseum Schoonhoven

Een bezoek aan het Nederlands Zilvermuseum in Schoonhoven betekent een leuk, interactief en leerzaam uitje voor jong en oud. Bezoekers zien, voelen, ruiken en horen zilver en ontdekken nog veel meer over dit veelzijdige edelmetaal in de Wereld van Zilver.

De unieke collectie wordt vernieuwend gepresenteerd in prikkelende thema’s als ‘leven & dood’, ‘opscheppers’ en ‘eeuwige roem’. Eén van de hoogtepunten is de langste zilverdoe-tafel ter wereld: een interactieve tafel vol zilververhalen en -opdrachten.

In de Zilversmederij onthullen ambachtelijke smeden hun geheimen waarna bezoekers zelf aan de slag kunnen gaan in het Zilverlab.

Culturele ANBI

Stichting Nederlands Zilvermuseum Schoonhoven is aangemerkt als Culturele ANBI.

Contactgegevens

Het bestuurssamenstelling:
Max Kerremans, voorzitter
Titia Hooijkaas, secretaris
Rob Lelieveld, penningmeester
Maarten van Os
Jolanda Bouman
Renate Cevaal

Directie/staf:
Marcel Teheux, directeur
Arjenne Bouwknegt, conservator
Chantal Lening, marketingcoördinator
Monique van Arkel, office/facility manager

Sponsor:

RSIN: 

28.80.076.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording

>>Jaarverslag Nederlands Zilvermuseum 2016

>>Beleidsnota Zilvermuseum 2017-2022

 

Beloningsbeleid:

De Stichting volgt ten aanzien van het beloningsbeleid onverplicht en op hoofdlijnen de CAO voor Welzijn. Volgens de statuten genieten de bestuursleden van de stichting geen beloning voor hun werkzaamheden.

Doelstelling:

Doelstelling van het museum, zoals opgenomen in de statuten van de Stichting Nederlands Zilvermuseum Schoonhoven, artikel 3 (Statutenwijziging d.d. 23 maart 2013):

De Stichting heeft ten doel het verwerven, beheren, onderzoeken en presenteren van goud- en zilversmeedkunst, alsmede alle zaken die daarmee in de ruimste zin van het woord verband houden, zoals gereedschappen, tekeningen, ontwerpen, documentatie en branchegerelateerde zaken, alsmede het aanwakkeren van belangstelling voor en de productie van nieuwe edelmetalen producten

Het Zilvermuseum heeft ervoor gekozen nog een nieuwe functie te vervullen: het in standhouden en stimuleren van de ontwikkeling van het vak zilversmid en daarmee invulling te geven aan een maatschappelijke rol.

Erkend leerbedrijf:

Vanaf 15 juli 2016 zijn wij een erkend leerbedrijf.

De herinrichting van het Zilvermuseum in 2014 kwam tot stand mede dankzij:

Antal-Begeer Fonds, Van der Bilt-Ptasnik Fonds, VSBfonds, Gemeente Schoonhoven, Prins Bernhard Cultuurfonds (Margarethe Petronella Fonds, Van der Vossen-Delbrück Fonds, Van Meeuwen Kan Fonds en Buziau Geesink Fonds), Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland, Bouwfonds Cultuurfonds, Fonds voor Cultuurparticipatie, K.F. Hein Fonds, Mr. August Fentener van Vlissingen Fonds, Rabobank UW Coöperatiefonds, Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht, Stichting DOEN, Stichting Zabawas.
en verder: Van Baaren Aannemers, Bijou Moderne, Goed Punt|marketing & communicatie, Van de Griend & Van Aken, Herens & Herens, Hieselaar, Littel Interieur Bouw, Nederlandse Juweliers- en Uurwerkenbranche, Royal Delft Group, Schöne Edelmetaal, The Unschooled Mind Company.

Ons Privacyreglement
Privacyreglement Nederlands Zilvermuseum Schoonhoven

 

Onze zilversmeden