Het avondmaalsbord

Gerard van de Peppel werd geboren op 8 oktober 1896 in Hilversum. Op zeventienjarige leeftijd begon Van de Peppel in 1914 als graveur bij de zilverfabriek Gerritsen te Zeist. Een van de belangrijkste stukken met graveerwerk die Van Peppel maakte, is een avondmaalsbord. Het avondmaal is naast de doop een van de twee sacramenten in de protestantse kerk. Tijdens dit sacrament worden het lijden en sterven van Jezus herdacht door het eten van brood en het drinken van wijn. Dit grijpt direct terug op het Bijbelse verhaal van het Laatste Avondmaal, de laatste maaltijd die Jezus had met zijn discipelen.

Op de spiegel van het bord is dit avondmaal gegraveerd, met Jezus midden aan de tafel en daaromheen de discipelen. De scène is overgenomen van de beroemde muurschildering, die Leonardo da Vinci (1452-1519) in opdracht van hertog Ludovico Sforza in de refter van het Santa Maria delle Grazie te Milaan. Op de rand van het bord zijn de kruiswegstaties te zien. Zij zijn gegraveerd naar de schilderingen van Gebhard Fugel (1863-1939), die hij maakte voor de St. Josephkerk in München. In veertien scènes wordt de kruisweg afgebeeld, die Jezus in Jeruzalem heeft afgelegd na het Laatste Avondmaal. Uiteindelijk eindigt de lijdensweg voor Jezus in de kruisiging. Deze dag staat bekend als Goede Vrijdag. De zondag erna staat in het teken van de herrijzenis van Jezus: Pasen.  

Scroll naar boven