Stokroos 2018

Stokroos Stipendium 2018 door Envisions

SILVER IN PROCESS

Project omschrijving
Door te buigen, reflecteren, geleiden en structureren liet envisions, in samenwerking met Nederlands Zilvermuseum Schoonhoven, zich experimenteel leiden door de veelzijdige eigenschappen van zilverdraad. Deze verfijnde uitvoering van zilver werd in de traditionele ambacht veelvuldig toegepast, doordat de delicate contouren een breed scala aan vormen en volumes mogelijk maakt. Met massa-produceerbare toepassingen als uitgangspunt, presenteert het werk van envisions een hedendaagse visie op dit kostbare materiaal, met als doel haar duurzame ontwikkeling in de industrie te stimuleren.

Project description
Bending, conducting, reflecting, and structuring—guided by the versatile characteristics of silver thread, envisions collaborated with Nederlands Zilvermuseum to explore the contemporary possibilities of silver at large. In the traditional crafts, this refined execution of silver was frequently used as its delicate contouring qualities allowed for a great diversity of shapes and volumes. With mass-production as its focal point, envisions’ work presents us with a modern vision on this valuable material, aiming to stimulate its sustainable development in the industry.

 

website foto@1,5x
Fotografie: Jeroen van de Gruijter

Over envisions en het Zilvermuseum
Envisions is een creatief collectief van 25 ontwerpers, gevestigd in Eindhoven. De groep ontwerpers deelt een fascinatie voor experimenteel materiaalonderzoek en verleent bedrijven en organisaties een reflectieve blik, door het zwaartepunt te verschuiven van eindproduct naar het proces van vervaardiging. Envisions’ modus operandi vindt plaats op dit grensgebied, waarbij de resultaten van hun innovatieve experimenten mogelijkheden bieden voor de ontwikkeling van nieuwe toepassingen en producten.

Op uitnodiging van Stichting Stokroos is envisions vorig jaar een samenwerking met Nederlands Zilvermuseum Schoonhoven gestart met als doel om zilver te herontdekken door hier hedendaagse en reproduceerbare eigenschappen aan te verbinden. Zilverdraad is hiervoor het uitgangspunt binnen het proces geworden. In het verleden werd in Schoonhoven namelijk veel gewerkt met zilver filigraan—een techniek van fijn zilverwerk die vaak toegepast werd voor ornamentele doeleinden. Deze ambacht is vandaag de dag in het Nederlandse zilver verdwenen en heeft de drijfveer gevormd voor het vinden van nieuwe industriële verwerkingswijzen voor zilverdraad.

Om dit te bereiken zijn drie envisionaires—Simone Post, Jeroen van de Gruiter en Vantot—uitgedaagd om na te denken over het gebruik van zilverdraad in een massa-produceerbare toepassing. Envisions-eigen is ook in dit project het uitgangspunt niet het eindproduct maar het creatieve proces. De expositie toont daarom de resultaten van experimenteel materiaalonderzoek dat receptief is voor verdere ontwikkeling en als doel heeft ambachtslieden en de zilverindustrie te inspireren.

Simone Post
Een verfijnd kenmerk van de traditionele filigraan techniek, zijn de gedraaide zilverdraden die deze techniek zijn herkenbare uitstraling geven. Gefascineerd door deze delicate ambacht, onderzocht Post hoe met hedendaagse technieken de diversiteit aan draadstructuren uitgebreid kan worden. Door de draad langs tandwielen met verschillende tanden te duwen, krijgt de draad een onderscheidende structuur. Als achtereenvolgens de draad door een tandwiel in loodrechte richting geduwd wordt, kan er een structuur in twee richtingen uitgelokt worden waardoor een driedimensionale draad ontstaat.

Jeroen van de Gruiter
Gebruikelijk in de toepassing van zilver is het aaneen rijgen van kleinere schakels, waarna een zowel esthetisch als sterke ketting ontstaat. Van de Gruiter legde in zijn onderzoek de focus op het instrument dat wordt gebruikt voor het maken van deze kettingschakels. Door deze aan te passen, in zowel vorm als functionaliteit, creëert hij de mogelijkheid om open kettingschakels te vormen die kruislings weer met elkaar gecombineerd konden worden en modulariteit bevorderen. Op deze manier is het mogelijk een unieke serie aan kettingvormen te maken.

Vantot
Zilver werd vroeger beschouwd als een begeerlijk materiaal, te zien in onder andere de toepassing van tafelzilver. Een toepassing die vandaag de dag onconventioneel is—mede door veiligheidsvoorschriften in de horeca is het authentieke lichtpunt van de tafel (de kaars) en daarmee zijn zilveren drager veelal uitgesloten. Vantot onderzocht hoe zilver op hedendaagse en risicoloze wijze zijn kostbare positie op tafel kon terugwinnen. Door de geleidende en reflecterende eigenschappen van zilver centraal te stellen en te experimenteren met zilverdraad, een batterij en een LED-lamp, creëert Vantot een tafel juweel dat de schone schittering van de kaars op eigentijdse manier illustreert.

Te zien vanaf vrijdag 7 juni 2019 in het Nederlands Zilvermuseum Schoonhoven

www.stokroos.nl

www.envisions.nl

Scroll naar boven