Drinkhoorn 1873
Hoogheemraadschap van de Lekdijk Bovendams

Drinkhoorn uit 1873

Onze expositie is tijdelijk verrijkt met een bijzondere bruikleen van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden: een prachtige drinkhoorn van zilver en kristal, gemaakt door Mattheus van Kempen (1814-1877). Deze hoorn werd aan het college van dijkcontroleurs cadeau gegeven ter ere van het 550-jarige jubileum van de jaarlijkse dijkcontroles van de Lekdijk Bovendams.

Rijk gedecoreerd met symbolen van de rivier de Lek en de dijk, herinnert de drinkhoorn aan de cruciale rol van waterbeheer in het beschermen van gemeenschappen tegen overstromingen. Benieuwd naar het volledige verhaal achter deze unieke drinkhoorn uit 1873? Ontdek het nu in het museum of lees er op deze pagina meer over.

De geschiedenis van de obligaties

Een eeuwige afspraak

Op 1 januari 1624 brak de dijk door bij Tull en ‘t Waal, waardoor het hele gebied tussen Utrecht en Woerden onder water kwam te staan. Het toenmalige Hoogheemraadschap Lekdijk Bovendams, nu onderdeel van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, gaf eeuwigdurende obligaties uit om het herstel te financieren. Deze obligaties, waarvan er een in het bezit is van de New York Stock Exchange, betaalt het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden tot op de dag van vandaag rente van 15 euro per jaar. Door klimaatverandering is een dijkdoorbraak als in 1624 tegenwoordig geen ondenkbaar scenario meer. Het belang van veerkrachtige en aanpasbare waterbeheersingssystemen wordt steeds groter, wat investeringen vereist in onderzoek, technologie en infrastructuur om dijken en waterbeheersingssystemen effectief te houden.

Van Mattheus van Kempen

Decoraties tot in detail

In 1873 werd het jubileum van 550 jaar dijkcontroles feestelijk gevierd. Na de inspectie van de dijk, die zoals vanouds plaatsvond op de dag van Sint Maarten, 11 november, volgde een diner in het dijkhuis van Schalkwijk. Ter ere van deze gelegenheid kreeg het college dat verantwoordelijk was voor de dijkcontroles een rijkgedecoreerde drinkhoorn. Deze hoorn is van zilver en kristal en werd vervaardigd door de fabriek Johannes Mattheus van Kempen en zonen. 

De voet van de drinkhoorn toont een dolfijn, omringd door waterplanten, symbolisch voor de rivier de Lek. Bovenop de voet rust een kristallen drinkbeker, bekroond door een leeuw met het wapen van de Lekdijk Bovendams, geflankeerd door schilden van bisschop Jan van Diest en de jaartallen 1323 en 1873. Met zijn symbolische gravures en gedetailleerde afbeeldingen, herinnert deze hoorn aan de cruciale rol die waterbeheer speelt in het beschermen van gemeenschappen tegen overstromingen.

Scroll naar boven