Nieuw
Nieuwe toevoeging

Bodebussen van Schieland

Voor het overbrengen van boodschappen waren al sinds de middeleeuwen ‘busdragende boden’ in dienst. De beambten droegen langwerpige trommels – bussen – met zich mee met daarop het wapen van de vorst, het bestuurscollege of in dit geval de Hoogheemraadschappen door wie ze werden uitgezonden. De bussen werden in de loop van de tijd vervangen door linnen zakken waar meer post in pastte, maar de herkenningstekens bleven. De boden droegen die nu op de borst of aan een ketting en waren zo te herkennen.

In het Zilvermuseum bewonder je nu twee van deze bodebussen. De bodebussen zijn afkomstig uit de 17e en 18e eeuw en werden gedragen door boden van het Hoogheemraadschap van Schieland. 

Oude Hollandse Waterlinie

Een laatste redmiddel

De bodebussen stammen ongeveer uit de tijd van het Rampjaar en de Oude Hollandse Waterlinie. De Nederlanden werden in 1672 van drie kanten aangevallen. De Fransen rukten snel op vanuit het zuiden. Om hen de doorgang te versperren, zagen de Staten van Holland geen andere oplossing dan op een aantal plaatsen de dijk door te steken en zo het land gedeeltelijk onder water te zetten. Het water moest te diep zijn om doorheen te waden, maar te ondiep om doorheen te varen. De bewoners van deze stukken land, zo ook in en rondom Schoonhoven, kwamen in opstand. Wat zou er gebeuren met hun bezittingen? Zouden ze ooit terug kunnen? Ondanks het protest kwam de waterlinie er toch én bleek het succesvol. De Fransen hebben anderhalf jaar lang geprobeerd de Waterlinie te overbruggen, maar het is ze nooit gelukt. 

De Oude Hollandse Waterlinie anno 2022
De sporen in de geschiedenis en in het landschap zijn nog steeds zichtbaar. Denk aan de vestingmuren van Schoonhoven en de nieuwe kade bij de Vlist bijvoorbeeld. Ontdek meer over de Oude Hollandse Waterlinie vroeger en nu met een bezoekje aan de tijdelijke expositie.

Scroll naar boven